Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά: Ανακοίνωση

0

Οι υπηρεσίες του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς λειτουργούν κανονικά καθόσον αποκαταστάθηκε  η βλάβη στο πληροφοριακό σύστημα του Δικαστηρίου.

Σχόλια