Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά: Επείγουσα Ανακοίνωση

0

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά μας γνωστοποίησε ότι λόγω βλάβης του μηχανογραφικού συστήματος των υπηρεσιών του Δικαστηρίου θα δέχεται μόνο άκρως επείγουσες καταθέσεις (λήξης προθεσμιών).

Σχόλια