Δ.Σ. Λαμίας: (ΝΕΟ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΠΔ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΓΡΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 751.598,55 ΕΥΡΩ

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Καποδιστρίου 10-Δικαστικό Μέγαρο-35100 Λαμία Τηλ.223 10-27685/223 10-22245 FΑΧ 22310- 42933,

Λαμία     19.112013 Αρ.Πρωτ.  275

Προς

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων Ακαδημίας 40

Αθήνα

Κοινοποίηση:Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37 και Κοραή

Αθήνα

Με το υπ’αριθ. πρωτ. 238/14.10.2013 έγγραφο μας, το οποίο επισυνάπτεται, σας ζητήθηκε η εκκαθάριση και απόδοση στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας του ποσού των 751.598,55 ευρώ, το οποίο έχει μεν παρακατατεθεί παρ’ υμίν υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας από πολλές μήνες με το υπ’ αριθ. 15186/27-6-2013 γραμμάτιο παρακαταθήκης, πλην όμως δεν έχετε στείλει αυτό στο Ταμείο Παρακ/κών Λαμίας. Όπως αναφέρεται και στο παραπάνω έγγραφο μας. το μεγαλύτερο μέρος του παραπάνω ποσού πρόκειται να διανεμηθεί μέσω του Ταμείου Συνεργασίας του Δ.Σ.Λ. στους Δικηγόρους – μέλη του Συλλόγου μας και το υπόλοιπο στους παρασταθέντες στις σχετικές δίκες Δικηγόρους, επίσης μέλη του Συλλόγου μας και κάτω από τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες το παραπάνω ποσόν αποτελεί μία σημαντική οικονομική ενίσχυση των μελών και των οικογενειών τους, εν όψει μάλιστα των επερχόμενων εορτών των Χριστουγέννων.

Επειδή, όπως πληροφόρησε ο υπηρετών στην υπηρεσία σας κ. Παπαγεωργίου τηλεφωνικά τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, υπάρχει έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, που σας απαγορεύει την αποστολή στη Λαμία του παραπάνω γραμματίου, παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε αντίγραφο του σχετικού εγγράφου,

προκειμένου ο Σύλλογός μας να λάβει υπ’ όψη του το περιεχόμενο του στον καθορισμό των περαιτέρω ενεργειών του.

 

Παναγιώτης   Δ. Συγγούρης                                                          Αθανάσιος Δ. Μακρυγιάννης

Σχόλια