Δ.Σ. Άρτας: Δήλωση στοιχείων μελών του Συλλόγου στην Γραμματεία

0

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Δ.Σ. Άρτας να δηλώσουν στη γραμματεία του Συλλόγου, τα κάτωθι στοιχεία:
-ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
– ΑΜΚΑ
– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (email)
στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και ενημέρωση του αρχείου του ΤΑΝ, έως 02.12.2013.

Το Δ.Σ.

Σχόλια