Δ.Σ. Βόλου: Nα μην καταβληθεί φέτος η ετήσια εισφορά στον Σύλλογο

0

Το Δ.Σ. αποφάσισε να μην καταβληθεί φέτος η ετήσια εισφορά στον Σύλλογο από τον κάθε Δικηγόρο αλλά να κατατεθεί μόνο η καθιερωμένη ετήσια δήλωση αυτού στην Γραμματεία του Συλλόγου.
 

Από το Δ.Σ.
 

Σχόλια