ΔΣ Ιωαννίνων: απόφαση της ΓΣ για αποχή έως και 3/6/2016

0

 

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων της 13ης  Μαΐου 2016, μετά από μυστική ψηφοφορία βάσει του άρθρου  101 παρ. 2 του Κώδικα Περί Δικηγόρων

Εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη λογική και το πλαίσιο του, αιφνίδια και με συνοπτικές διαδικασίες, ψηφισθέντος την 8-5-2016 στη Βουλή των Ελλήνων, Νόμου “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις”, που περιέχει προδήλως αντισυνταγματικές και αντίθετες στην ΕΣΔΑ διατάξεις φορολογικού και μόνο χαρακτήρα, που καταστρατηγούν θεμελιώδεις αρχές του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και οδηγούν στον αφανισμό των δικηγόρων και των ελεύθερων επαγγελματιών γενικότερα, και στην κατάλυση κάθε έννοιας Κράτους Δικαίου, όπως και οι κατατεθείσες τροπολογίες,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

(1) ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ των Δικηγόρων – μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων από τα καθήκοντά τους από 15-5-2016 έως και την 3-6-2016.

(2) ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

(3) ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

AΠO ΤΟΝ
 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Σχόλια