Δ.Σ. Καλαμάτας: Ανακοίνωση για τη μη επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας δέχθηκε αίτημα από τον Αγροτικό Σύλλογο Γαργαλιάνων (Πρόεδρος: Λεωνίδας Παπαχριστοφίλου, Γραμματέας: Ηλίας Μπουντουβάς) να συμπαρασταθεί σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες – μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, το οποίο πρόβλημα ταυτόχρονα είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος για όλους κατ’ αρχήν τους αγρότες του Νομού μας.
Είναι γνωστό ότι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος (δηλαδή αυτοί που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία και επομένως οι περισσότεροι) δικαιούνται επιστροφή από το Δημόσιο του Φ.Π.Α. που έχουν καταβάλει για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους. 
Με ένα νόμο, τον 3949/2011, έχει προβλεφθεί ο συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο με απαιτήσεις φορολογουμένων κατά του Δημοσίου.
Η κοινή λογική αλλά και το κράτος Δικαίου επιβάλλει το Δημόσιο να προβαίνει σε συμψηφισμό των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
Στην περίπτωση των αγροτών που περιμένουν ως «μάννα εξ’ ουρανού» να τους επιστραφεί τη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία ο Φ.Π.Α., το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει σε συμψηφισμό οφειλών των αγροτών, οι οποίες δεν είναι ληξιπρόθεσμες και επίσης οφειλών τους, η πληρωμή των οποίων έχει ανασταλεί με δικαστική απόφαση.
Αυτή η εξουσία του Δημοσίου να επιβάλλει αυτεπάγγελτα το συμψηφισμό επί μη ληξιπρόθεσμων χρεών και ειδικότερα επί μη ληξιπρόθεσμων δόσεων οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, προσκρούει στο άρθρο 5 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία και το δικαίωμα του κάθε πολίτη να προγραμματίζει την οικονομική δραστηριότητα δείχνοντας εμπιστοσύνη στις αποφάσεις που λαμβάνει κάθε φορά η διοίκηση και τον αφορούν, οι οποίες δεν δύνανται να ανατρέπονται μονομερώς από τη διοίκηση, ο δε συμψηφισμός οφειλών των οποίων η πληρωμή έχει ανασταλεί με δικαστική απόφαση προσκρούει στο άρθρο 20 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την προσωρινή δικαστική προστασία, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Συντάγματος που επιτάσσει την πλήρη συμμόρφωση της διοίκησης προς το ανασταλτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων που εκδίδονται επί αιτήσεων αναστολών μέχρι την οριστική κρίση της υπόθεσης.
Έτσι, λοιπόν, το κράτος, αφενός μεν, κάτω από τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, απαιτεί από τους αγρότες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας, την προκαταβολική είσπραξη των οφειλών τους και αφετέρου περνάει ένα μήνυμα στους πολίτες, τους οποίους έμμεσα ωθεί να μην εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, γιατί θα πρέπει κάποιος να είναι ανόητος να καταβάλλει τις δόσεις του εμπρόθεσμα, όταν γνωρίζει ότι το ίδιο το Δημόσιο, παρά τη συνέπεια του, θα του κρατήσει και τις μελλοντικά οφειλόμενες δόσεις.
Ο συμψηφισμός, ειδικά για τους αγρότες, των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους καθώς και αυτών που έχουν ανασταλεί με δικαστική απόφαση είναι αντισυνταγματικός και σε κάθε περίπτωση παράνομος.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας θα επιδιώξει με δικαστικές ενέργειες να επιτύχει την ακύρωση της δυνατότητας αυτής του Δημοσίου και θα είναι αρωγός στους αγρότες του Νομού Μεσσηνίας για το θέμα αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                           (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
 

Σχόλια