ΔΣ Καλαμάτας: Ψήφισμα – Απόφαση περί της απαράδεκτης κατάστασης της υγειονομικής περίθαλψης των Δικηγόρων της Καλαμάτας

0

Προς:
1/ Tο ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
2/ Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεωργίου Κουτρουμάνη.

Κοινοποίηση:
Στους Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 16-12-2011, ομόφωνα τα εξής:
Οι Δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας υπάγονται για την υγειονομική τους περίθαλψη στον ΤΥΔΕ, που είναι ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, υπαγόμενος στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α).
Καίτοι οι ασφαλισμένοι Δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας έχουν εμπρόθεσμα καταβάλει τις εισφορές τους και συνεχίζουν μέσω του ενσήμου ΤΥΔΕ να ενισχύουν καθημερινά τα οικονομικά του, εν τούτοις εδώ και 2 χρόνια περίπου οφείλει ο φορέας στα μέλη του δαπάνες φαρμακευτικής, ιατρικής, οδοντιατρικής, παρακλινικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, οι οποίες ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διακόπτονται οι συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς και οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των δικηγόρων Καλαμάτας να μην εξοφλούνται.
Πρόσφατα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας ουσιαστικά κατήγγειλε τη σύμβαση του με τον ΤΥΔΕ λόγω μη εξόφλησης των οφειλών του προς τους φαρμακοποιούς της Μεσσηνίας, με συνέπεια να μην εκτελούνται πλέον οι συνταγές φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους δικηγόρους της Καλαμάτας. Έτσι, λοιπόν, οι δικηγόροι της Καλαμάτας είναι σήμερα αναγκασμένοι να πληρώνουν τα φάρμακα τους και να ακολουθούν στην συνέχεια την διαδικασία αποστολής συνταγών και αποδείξεων προς τον Τ.Υ.Δ.Ε προς εκκαθάριση και πληρωμή των εξόδων, η οποία οριστική εκκαθάριση ουσιαστικά γίνεται μετά από 2-3 χρόνια περίπου.
Με τον τρόπο αυτό το οικονομικό πρόβλημα, που δημιουργείται στους φαρμακοποιούς, από την μη καταβολή των οφειλομένων σε αυτούς, μεταφέρεται αποκλειστικά στους ασφαλισμένους δικηγόρους Καλαμάτας, οι οποίοι αναλαμβάνουν σήμερα ολόκληρο το κόστος της φαρμακευτικής τους αγωγής, οποιουδήποτε ποσού και αν είναι αυτό.
Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα δε για όσους δικηγόρους πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, που χρειάζονται φάρμακα υψηλού μηνιαίου κόστους και χρειάζεται άμεση επίλυση.
Οι υπεύθυνοι υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Τ.Α.Α για τον τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ), όφειλαν να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση αφενός των χρονιζόντων προβλημάτων του, μεταξύ των οποίων και η μη εκκαθάριση – εξόφληση των φαρμακευτικών συνταγών, αφετέρου για την αντιμετώπιση του προκύψαντος προβλήματος,  της ουσιαστικής καταγγελίας των συμβάσεων από τα φαρμακεία του Νομού Μεσσηνίας.
Η συνεχιζόμενη αδιαφορία για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας των δικηγόρων Καλαμάτας, σε συνδυασμό και με την πρωτοφανή οικονομική κρίση, που συνεπάγεται την αδυναμία του ασθενή δικηγόρου της Καλαμάτας να καλύψει με έξοδα του την φαρμακευτική του περίθαλψη, συμπεραίνει κανείς ότι ο ασφαλιστικός φορέας μας, ο ΤΥΔΕ, αποδέχεται ακόμη και το θάνατο του δικηγόρου της Καλαμάτας. Είναι αυτονόητο ότι η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό για κάθε άνθρωπο, επομένως η ευθύνη των αρμοδίων, για παράλειψη οφειλομένων νομίμων ενεργειών, είναι μεγάλη, αφού απειλείται από τις παραλείψεις τους ακόμα και η ζωή μας.
Τα γεγονότα αυτά πλήττουν στους δύσκολους σημερινούς καιρούς σοβαρά τον ατομικό, οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε ασφαλισμένου δικηγόρου, που εξ’ ιδίων έχει καταβάλει δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σημαντικού ποσού, οι οποίες ουσιαστικά δεν του επιστρέφονται ποτέ.
Ούτε τα χρήματα που έχει πληρώσει και δικαιούται από τον ΤΥΛΕ να πληρωθεί, λαμβάνει ο δικηγόρος, ούτε επιτυγχάνει την αντίστοιχη φορολογική απαλλαγή.
Ουσιαστικά οι Δικηγόροι της Καλαμάτας είναι χωρίς υγειονομική περίθαλψη για την οποία έχουν πληρώσει τις εισφορές τους. Σε λίγο καιρό δεν θα τους δέχονται ούτε τα νοσοκομεία.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ.
Δεν αναζητούμε τώρα ποιος έφταιξε. Προέχει η επίλυση του πιο πάνω θέματος. Αυτό βαρύνει τις διοικήσεις ΕΤΑΑ ΤΥΔΕ και το αρμόδιο Υπουργείο που τις ελέγχει.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας εκφράζει προς τις διοικήσεις ΕΤΑΑ και ΤΥΔΕ την έντονη δυσφορία του για την απαράδεκτη δημιουργηθείσα κατάσταση υγειονομικής περίθαλψης των δικηγόρων της Καλαμάτας.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαράδεκτη αυτή αντιμετώπιση επιστημόνων, ασφαλισμένων μελών του ΤΥΔΕ.
Απαιτούμε την άμεση εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλομένων δαπανών στους δικηγόρους της Καλαμάτας.
Ο κ. Υπουργός Εργασίας, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, με την ευαισθησία που τον διακρίνει, καλείται να λάβει τα αναγκαία προσήκοντα μέτρα και να μας ενημερώσει για τους λόγους και τις αιτίες που ο ΤΥΔΕ έχει περιέλθει στην κατάσταση αυτή και απαιτούμε την άμεση καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1-1-1993, το οποίο αρνείται διαχρονικά η πολιτεία να καταβάλλει.
Μέχρι επιλύσεως του ως άνω θέματος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας παρά το ότι θεωρεί αδιαπραγμάτευτο τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας και αφού προφανώς δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα μεταξύ των καταβαλλομένων από τους δικηγόρους εισφορών στον ΤΥΔΕ και των στοιχειωδών υποχρεώσεων αυτού προς τους ασφαλισμένους δικηγόρους Καλαμάτας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην χορηγεί στα μέλη του ένσημα του ΤΥΔΕ ώστε να μην επικολλάται κανένα τέτοιο ένσημο σε δικόγραφο και θα συστήσει στα μέλη του να μην καταβάλλει κανένας πλέον καμία μηνιαία ασφαλιστική εισφορά μέχρι την οριστική τακτοποίηση – διευθέτηση του εν λόγω θέματος.