Δ.Σ. Καλαμάτας: Διαμαρτυρία του Δ.Σ.Κ. για τη απόσπαση πρωτοδίκη απο το πρωτοδικείο καλαμάτας & Αποχή

0

Κοινοποίηση προς:
1/ Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2/ Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
3/ Τον Προϊστάμενο της Επιθεώρησης των Δικαστηρίων.

Ως γνωστόν το Πρωτοδικείο Καλαμάτας είναι ένα Πρωτοδικείο αυξημένης κίνησης, με μεγάλο αριθμό αστικών και ποινικών υποθέσεων και στο οποίο υπηρετούν εκτός από τους δυο Προέδρους Πρωτοδικών, επτά Πρωτοδίκες και μία Δικαστική Πάρεδρος, επί συνόλου εννέα προβλεπομένων οργανικών θέσεων Πρωτοδικών και Παρέδρων.
Ήδη από το μήνα Μάρτιο του προηγούμενου δικαστικού έτους η Πρωτοδίκης κ. Α.Π. απουσιάζει, τελώντας αρχικά σε αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης κύησης, ακολούθως σε άδεια τοκετού, εν συνεχεία σε άδεια λοχείας και ήδη ανατροφής τέκνου.

Πριν από λίγες ημέρες ενημερωθήκαμε ότι η Πρωτοδίκης κ. Χ. Ο. αποσπάστηκε για χρονικό διάστημα έξι μηνών στο Πρωτοδικείο Πατρών, δηλαδή ουσιαστικά για όλο το υπόλοιπο δικαστικό έτος, για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας να μειωθεί κατά έναν ακόμη Πρωτοδίκη.

Επιπλέον, ενόψει της επικείμενης, άμεσης ψήφισης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, η Πρωτοδίκης κ. Π. Π., η οποία επέστρεψε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας στις αρχές του μηνός Ιουλίου 2013, έχοντας λάβει από το μήνα Μάρτιο 2012 αρχικά αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης κύησης, ακολούθως άδεια τοκετού, εν συνεχεία άδεια λοχείας και τέλος ανατροφής τέκνου, θα δικαιούται το υπόλοιπο της άδειας ανατροφής τέκνου, διαρκείας τεσσάρων μηνών γεγονός που θα οδηγήσει αναμφισβήτητα σε περαιτέρω μείωση του αριθμού των δικαστών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Αποτέλεσμα της σημαντικής σε αριθμό απουσίας των ανωτέρων Πρωτοδικών, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση των υποθέσεων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, θα είναι κυρίως η υπέρμετρη επιβάρυνση των υπολοίπων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι παρόλο που προσπαθούν να ανταποκριθούν με ζήλο και ευσυνειδησία στην άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει πλέον να υπερβάλλουν εαυτούς, ώστε να είναι συνεπείς στις υπηρεσίες τους, που πλέον θα είναι σημαντικά αυξημένες σε αριθμό για τον καθένα τους σε σχέση με τις υπηρεσίες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Το γεγονός αυτό θα συνεπάγεται και τη συνεχή πλέον παρουσία τους στο χώρο του Δικαστηρίου, σε βάρος του χρόνου που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αφιέρωναν στην επεξεργασία των δικογραφιών που τους έχουν ανατεθεί.

Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε ότι το Πρωτοδικείο της Καλαμάτας είναι ένα Δικαστήριο στο οποίο ακόμη και υπό συνθήκες πληρότητας στην κάλυψη των οργανικών θέσεων των δικαστικών του λειτουργών υπάρχει σημαντικός φόρτος εργασίας για τους υπηρετούντες σε αυτό δικαστές.

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός των συνεδριάσεων του Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που προβλέπονται από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του, καθώς και ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός αστικών υποθέσεων, που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς εκδίκαση κατά τις επίσης προσδιορισμένες από τον κανονισμό συνεδριάσεις του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Σημειωτέον ότι οι συνεδριάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου διακόπτονται σχεδόν πάντοτε μετά το πέρας του ωραρίου της γραμματέως της έδρας κατά την αρχική δικάσιμο, για επόμενη (εμβόλιμη) δικάσιμο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, προκειμένου να εκδικάζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων, πολλές δε φορές διακόπτονται και για δεύτερη φορά, ώστε να ολοκληρωθεί η εκδίκαση υποθέσεων, που έχει ήδη αρχίσει, γεγονός που συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση των δικαστικών λειτουργών, καθόσον ουσιαστικά διπλασιάζεται εκ των πραγμάτων ο αριθμός των υπηρεσιών τους, πολλώ δε μάλλον υπό τις παρούσες συνθήκες, που το Πρωτοδικείο καλείται να λειτουργήσει με σημαντικά μειωμένο αριθμό πρωτοδικών, ενώ με απόφαση της ολομέλειας, έχουν προστεθεί κάθε μήνα επιπλέον δικάσιμοι Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την εκδίκαση αποκλειστικά και μόνο φορολογικών υποθέσεων.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι στο Πρωτοδικείο της Καλαμάτας, με βάση τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, προβλέπονται σε μηνιαία βάση κατά μέσο όρο εννέα (9) δικάσιμοι Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (με αριθμό υποθέσεων εκάστης, που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 35) και δέκα (10) κατά μέσο όρο δικάσιμοι Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (με αριθμό υποθέσεων εκάστης που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 55), καθώς και δύο (2) δικάσιμοι Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τακτικής Διαδικασίας (με αριθμό υποθέσεων εκάστης που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 40), δύο δικάσιμοι Μονομελούς Πρωτοδικείου Τακτικής Διαδικασίας (με αριθμό υποθέσεων εκάστης που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 40), δύο δικάσιμοι Μονομελούς Πρωτοδικείου Εκουσίας Δικαιοδοσίας (με αριθμό υποθέσεων εκάστης που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 40), και δύο δικάσιμοι Μονομελούς Πρωτοδικείου Ειδικών Διαδικασιών (με αριθμό υποθέσεων εκάστης που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 55-60, στις οποίες προστίθενται κατά μέσο όρο και 15 υποθέσεις διαδικασίας απαλλοτριώσεων κατά μέσο όρο σε κάθε δικάσιμο Ειδικών Διαδικασιών).

Ο Πρωτοδίκης κ. Ι. Σ., ως Ανακριτής ασκεί τα καθήκοντα του σε ένα ανακριτικό γραφείο ιδιαίτερα επιβαρυμένο, με μεγάλο αριθμό εκκρεμών σ’ αυτό δικογραφιών και με συνεχείς συνοδείες κακουργηματικών πράξεων και δε χρεώνεται αστικές δικογραφίες, όπως ακριβώς και η Πρωτοδίκης κ. Ε. Σ., η οποία έχει ήδη ορισθεί Επίκουρη Ανακρίτρια προς υποβοήθηση του Τακτικού Ανακριτή, έχοντας αναλάβει την διεκπεραίωση εξήντα (60) συνολικά ποινικών δικογραφιών, αμφότεροι όντες αποκλειστικής απασχόλησης.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Πρωτοδικείο της Καλαμάτας για τρίτο στη σειρά δικαστικό έτος καλείται να λειτουργήσει με μειωμένο αριθμό πρωτοδικών, καθόσον το προηγούμενο έτος, αλλά και το έτος πριν από αυτό, υπηρετούσαν σ’ αυτό και πάλι πέντε (5) μόνο πρωτοδίκες, δηλαδή υπήρχαν τρείς (3) κενές οργανικές θέσεις, καθώς και ότι το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2012 αποσπάσθηκε απ’ αυτό και πάλι δικαστικός λειτουργός και δη ο Πρωτοδίκης κ. Χ. Π. στο Πρωτοδικείο της Κυπαρισσίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Έτσι λοιπόν η κατάσταση στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας μετά την επικείμενη απόσπαση της Πρωτοδίκου πρόκειται να επιδεινωθεί, τα προβλήματα να συσσωρευθούν και η Δικαιοσύνη στη πόλη μας να αρχίσει να καρκινοβατεί.
Το Πρωτοδικείο Καλαμάτας βρίσκεται στα πρόθυρα «εμφράγματος» και οι δικαστικοί λειτουργοί λογικά πρέπει να βρίσκονται σε απόγνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, αποφάσισε ομόφωνα οι Δικηγόροι Καλαμάτας να απέχουν από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, από ώρα 12:00 έως 15:00, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ζητώντας να μην να μην υλοποιηθεί η απόσπαση της εν λόγω Πρωτοδίκου, απόσπαση, η οποία θα επιτείνει τη δυσλειτουργία και καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ) (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
 

Σχόλια