Δ.Σ. Καλαμάτας: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: Υποχρεωτική παρακράτηση φόρου για ποσά άνω των 300 ευρώ.

0

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με υπόδειξη της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας, για τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν χρήματα από το Δημόσιο ισχύει, ότι η παρακράτηση φόρου είναι υποχρεωτική για ποσά άνω των 300,00 (τριακοσίων) ευρώ (καθαρό).

 

Βέβαια ανεξάρτητα από το ποσό η υποχρέωση ασφαλιστικών ενημεροτήτων (ΙΚΑ και Ταμείου Νομικών) και φορολογικής ενημερότητας είναι υποχρεωτική και ότι άλλο ζητηθεί είναι υποχρεωτικό.

Σχόλια