ΔΣ Κώ: Απόφαση αποχής Δ.Σ. Κώ για 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2013

0

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, στην   έκτακτη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2013 αποφάσισε την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους, την 17η και 18η Σεπτεμβρίου 2013, επικυρώνοντας την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που λήφθηκε την 4/9/2013 και η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη.  

                                                                 Για το Δ.Σ.

                                              Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

                                              Π. Αβρίθης              Ν. Χατζηβασίλης

 

Σχόλια