Δ.Σ. Λάρισας: Ανακοίνωση για Σεμινάρια

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, στοχεύοντας στην έγκυρη και διαρκή ενημέρωση των μελών του όσον αφορά επίκαιρα και εν γένει σημαντικά νομικά ζητήματα, αποφάσισε την πραγματοποίηση ενός ετησίου κύκλου ενημερωτικών σεμιναρίων/ εκδηλώσεων, απευθυνομένων στο σύνολο των δικηγόρων.

Εντός του πλαισίου αυτού πραγματοποιήθηκαν ήδη οι δύο πρώτες εκδηλώσεις με θέμα η μεν πρώτη «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ.» και εισηγητή τον κ. Δημήτριο   Τίτσια, Πρωτοδίκη Λάρισας, η δε δεύτερη  «Το πεδίο εφαρμογής του Εργατικού Δικαίου –Ατομικό Δίκαιο – Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και το άρθρο 37 Ν. 4024/2011» και εισηγήτρια την κ. Ευανθία Λαμπράκη, Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Σειρά πλέον έχει η τρίτη εκδήλωση του ετησίου κύκλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 20.30 στην αίθουσα του 4ου ορόφου του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας,  με θέμα: «Πρακτικά ζητήματα μισθώσεων». Εισηγητής είναι ο κ. Βασίλειος Τηλιός, Δικηγόρος Λάρισας.