ΔΣ Λάρισας: Εγγραφή σε καταστάσεις για παροχή υπηρεσιών σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

0

Σύμφωνα με το Ν. 3226/2004 για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος ο Σύλλογός μας αποφάσισε κάθε χρόνο να καταρτίζει και να αποστέλλει στις αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες της περιοχής μας κατάσταση των μελών του, που ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, προκειμένου να διορίζονται για την υπεράσπιση υποθέσεων αυτών των πολιτών. Η κατάσταση θα είναι ξεχωριστή για τις ποινικές και ξεχωριστή για τις αστικές-εμπορικές υποθέσεις.
Για την υλοποίηση του παραπάνω Νόμου καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας που ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος για το τρέχον έτος 2012, να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Δ.Σ.Λ. μέχρι 30.11.2011 προκειμένου στη συνέχεια να σταλούν οι σχετικές καταστάσεις στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες.
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η κατάσταση που θα καταρτίζεται για τις ποινικές υποθέσεις, μετά την κατάργηση του άρθρου 96Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θα ισχύει και στις λοιπές περιπτώσεις κατηγορουμένου που στερείται συνηγόρου, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Ν. 3226/2004 (αυτεπάγγελτους διορισμούς σε κακουργήματα).

Σχόλια