ΔΣ Λάρισας: Επιστολή ΔΣΛ προς Α.Π. από 21.05.2012 για κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων

0

Σας απευθύνουμε την παρούσα υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου του επιφορτισμένου με το διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων A1 Τμήματος του Αρείου Πάγου.
Όπως ήδη γνωρίζετε, στις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων τουλάχιστον ετών, παρατηρείται το εξής φαινόμενο : σημαντικός αριθμός δικηγόρων, αν και υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης διορισμού τους, δεν κληρώνονται κατ’επανάληψη, εν‘αντιθέσει με άλλους, των οποίων η εύνοια της κλήρωσης είναι συνεχής.      
Το ανωτέρω φαινόμενο έχει αναχθεί σε μείζον, αφού έχει και προφανή οικονομική διάσταση. Σε εποχή πανθομολογούμενης οικονομικής κρίσης  δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Θα ήταν υποκριτικό να αρνηθούμε ότι η  προβλεπόμενη κάθε φορά αποζημίωση επιδρά στη σκέψη του ενδιαφερομένου να διορισθεί δικαστικός αντιπρόσωπος δικηγόρου. Πολλώ δε μάλλον, όταν πρόκειται για νέους δικηγόρους, για τούς οποίους οι δυσκολίες πορισμού εισοδήματος από το επάγγελμα είναι μεγαλύτερες.
Ενόψει της παραδοχής αυτής και προς αποφυγή μη σκοπούμενων αδικιών, κρίνουμε σκόπιμο να γίνουν ορισμένες αλλαγές στη διαδικασία της κλήρωσης των δικαστικών αντιπροσώπων και δη επί σκοπώ πριμοδότησης όσων δικηγόρων δεν διορίσθηκαν κατά την αμέσως προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα δεύτερης συνεχούς  μη κληρώσεώς τους. Εξ’όσων δε μπορούμε να γνωρίζουμε,  η εισαγωγή και αξιολόγηση των απαραίτητων προς τούτο δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης είναι τεχνικώς απολύτως εφικτή.   
Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να θέσουμε υπ’όψιν σας το εξής :  Μετά την ανάρτηση των πινάκων των δικαστικών αντιπροσώπων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, σε πολλούς δικηγορικούς συλλόγους της χώρας εκφράσθηκαν παράπονα από δικηγόρους ότι στην συντριπτική πλειοψηφία  των  λεγομένων «εύκολων» εκλογικών τμημάτων (με τους λιγότερους δηλ. εγγεγραμμένους) κληρώθηκαν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι  δικαστικοί υπάλληλοι. Φυσικά δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε σχετικά στατιστικά στοιχεία, παρά μόνον οφείλουμε να σας μεταφέρουμε το σχετικό προβληματισμό.
Κλείνοντας την παρούσα, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε κάθε προσπάθεια που θα καταβάλετε, όχι μόνον για τον εξορθολογισμό επί το δικαιότερον της διαδικασίας κλήρωσης των δικαστικών αντιπροσώπων αλλά και την επίλυση κάθε προβλήματος της εκλογικής διαδικασίας εν γένει.