Δ.Σ. Λάρισας: Επιστροφή χρημάτων από την ΤτΕ στον Λ.Ε.Α.Δ.Π. Λαρίσης

0

Την  14-5-2012 και περί ώρα 15:00, εκταμιεύθηκε από την Τ.τ.Ε., προς το σωματείο μας, Λ.Ε.Α.Δ.Π.ΛΑΡΙΣΗΣ και κατατέθηκε σε ανοικτό λογαριασμό που διατηρεί στην ΜΑΡΦΙΝ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, το ποσόν των 240.331,08 ευρώ, αντί του ποσού των 84.906,81 ευρώ, το οποίον ήθελε αρχικά να μας αποδώσει η Τ.τ.Ε., μετά τις δυο συνεχόμενες αναδιατάξεις-αναδιαρθρώσεις του ελληνικού χρέους (PSI). Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΛΕΑΔΠΛαρίσης, όπως και άλλα 11 ΛΕΑΔ σε όλη την Ελλάδα, είχε διαθέσιμα κεφάλαια στην Τ.τ.Ε. τα οποία αυτή τα είχε εντάξει στο κοινό κεφάλαιο, μαζί με τα διαθέσιμα ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων (κακώς βέβαια), και αναγκαστικά συμπεριλήφθησαν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Έτσι βρεθήκαμε την 12-3-2012, αντί του ποσού των 301.086,59 ευρώ που είχαμε την 31-12-2001 να έχουμε μόνον 84.906,81 ευρώ.
Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία για τα ΛΕΑΔ της χώρας, όταν όλοι γνωρίζουμε τα τεράστια ποσά από τα αποθεματικά που έχασαν ΝΠΔΔ, ασφαλιστικά ταμεία αλλά και απλοί ομολογιούχοι ιδιώτες, μετά την αναδιάρθρωση (“κούρεμα”), έχοντας υποστεί μείωση μέχρι και σε ποσοστό 75% του ποσού τους  που είχαν στην Τ.τ.Ε.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην άμεση αντίδραση και αποτελεσματική παρέμβαση της διοικήσεως της Ενώσεως των ΛΕΑΔΠ Ελλάδος, του οποίου είμαι και εγώ μέλος,  του προέδρου της Ενώσεως κ. Ιωάννη Παναγόπουλου και του προεδρείου της ενώσεως. Με συνεχείς διαβουλεύσεις με τους προϊσταμένους του νομικού τμήματος και του τμήματος δημοσίων οργανισμών της Τ.τ.Ε., αυτοί επείσθησαν τελικά και αποδέχθηκαν ένα έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφαλίσεως, με αριθμ. πρωτοκ. Φ.80000/9335/296/2-5-2006, με το οποίο η Γ.Γραμμ.Κοινων.Ασφαλ. γνωμοδοτεί ότι τα ΛΕΑΔ της επαρχίας δεν υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και δεν συνιστούν ασφαλιστικά ταμεία.
Με βάση αυτό το έγγραφο, η  Τ.τ.Ε. απέδωσε σε όλα τα ΛΕΑΔΠ Ελλάδος ολόκληρα τα ποσά των αποθεματικών τους, που είχαν αυτά στις 2-5-2006, (ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφαλίσεως), θεωρώντας ότι δεν έπρεπε τα αποθεματικά τους μετά την ως άνω ημερομηνία να φέρουν προσόδους –τόκους. Γι αυτό και δεν μας απέδωσε η Τ.τ.Ε. ολόκληρο το ποσόν των 301.086,59 ευρώ που είχαμε την 31-12-2011 . Μάλιστα η Τ.τ.Ε. μας ενεχείρισε ειδικό κείμενο αιτήσεως για την απόδοση των αποθεματικών μας, στο οποίον κείμενο έπρεπε υποχρεωτικά να συμπεριλάβουμε τον όρο ότι η εκκαθάριση και απόδοση θα γινόταν με βάση την ανωτέρω ημερομηνία (2-5-2006) διαφορετικά δεν θα προέβαινε στην εκταμίευση των ποσών.
Φυσικά, όλα τα ΛΕΑΔΠ Ελλάδος που είχαμε αποθεματικά στην Τ.τ.Ε., θα απευθυνθούμε σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσουμε την δυνατότητα αναζητήσεως των προσόδων-τόκων , μέχρι και την 31-12-2011, με την άσκηση αγωγής κατά της Τ.τ.Ε.
Λάρισα 16-5-2012
Ο Πρόεδρος του ΛΕΑΔΠΛαρισης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ