ΔΣ Ορτεστιάδας: Ανακοίνωση για πρόσληψη υπαλλήλου

0

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, κατά την συνεδρίαση του την 16.4.2019 αποφάσισε τα εξής για την πρόσληψη υπαλλήλου γραφείου για τη γραμματεία του ΔΣΟ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης με όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη εργατική Νομοθεσία» .
Απαιτούμενα προσόντα – δικαιολογητικά:
1. βιογραφικό
2. απολυτήριο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΤΕ, ΠΕ)
3. άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
4. υποχρεωτική γνώση αγγλικής γλώσσας
5. γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
6. εμπειρία στη διαχείριση οικονομικών στοιχείων – Ταμείου
7. επικοινωνιακές δεξιότητες
8. διακριτικότητα – εχεμύθεια

Οι πληρούντες τα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του ΔΣ του ΔΣΟ, όπου θα διερευνηθούν και τα κατά Νόμον γενικά προσόντα διορισμού / πρόσληψης.

Οι αιτήσεις με το βιογραφικό και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια έτερου προσώπου νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένου, σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του ΔΣΟ εντός του Δικαστικού Μεγάρου Ορεστιάδας (30 Εθνομαρτύρων 3, Ορεστιάδα).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του ΔΣΟ www.dso.gr και στα τοπικά ΜΜΕ, την Πέμπτη 18.04.2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10.05.2019. Υπεύθυνος παραλαβής : Κυλιτζίδης Σωτήριος
Ώρες κατάθεσης : 09:00 – 13:00.