Δ.Σ. Πάτρας: Μάθημα ασκουμένων, Πολιτικής Δικονομίας, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

0

Ανακοίνωση

Πάτρα, 31/10/2013

Την Δευτέρα, 4/11/2013 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Ποινικής Δικονομίας, ώρα 17.30 μ.μ. στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου (Φιλοποίμενος 24, β΄όροφος)

Σχόλια