ΔΣΘ: Ανακοίνωση

0

Κατά το χρονικό διάστημα 1-12 έως 31-12 Δε θα εκδικάζονται προσημειώσεις παρα μονο οι επείγουσες

Κατά το χρονικό διάστημα 1-8 έως 31-8 Δε θα εκδικάζονται προσημειώσεις παρα μονο οι επείγουσες

 

Σχόλια