ΔΣΘ: Αποχή των Δικηγόρων Θεσσαλονίκης στις 26 Σεπτεμβρίου 2012

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αρ. 111/20.9.2012 συνεδρίασή του αποφάσισε την:
αποχή των Δικηγόρων της Θεσσαλονίκης από τα καθήκοντά τους στις 26 Σεπτεμβρίου 2012,  σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα λαμβανόμενα επώδυνα οικονομικά μέτρα που πλήττουν το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

Πλαίσιο χορήγησης αδειών 
Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
 

Σχόλια