ΔΣΘ: Αρμενόπουλος – Προκήρυξη θέσεων ως επιστημονικοί συνεργάτες του περιοδικού

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσλάβει επιστημονικούς συνεργάτες για το νομικό περιοδικό «ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ» στους παρακάτω κλάδους δικαίου:
– Μία θέση για την ύλη της Πολιτικής Δικονομίας
– Δύο θέσεις για την ύλη του Δημοσίου Δικαίου
– Μία θέση για την ύλη του Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης, κάτοχοι Διδακτορικού ή τουλάχιστον Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Γραφείο 342 – 3ος όροφος) τις υποψηφιότητες τους, συνοδευόμενες από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι 25.5.2012. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για μία μόνον θέση.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης Χρήστος Ηρ. Ράπτης