ΔΣΘ: Έναρξη λειτουργίας Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

0
Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), το οποίο ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εγκαινιάζει τη λειτουργία του με το πρώτο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών στις 22-27 Απριλίου 2013 σε συνεργασία με το «ADR Group», έναν από τους διεθνώς σημαντικότερους βρετανικούς φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών.
Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2011 και τις προδιαγραφές του ADR Group. Η εκπαίδευση θα παρέχεται σε κλειστές ομάδες των 18 ατόμων και στη διάρκεια πέντε ημερών (συνολική διάρκεια εκπαίδευσης: 40 ώρες). Η εκπαιδευτική διαδικασία θα ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή εξετάσεων την έκτη ημέρα. Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξετάσεων του Ι.Κ.Δ.Θ. οδηγεί στη χορήγηση του αναγνωρισμένου διεθνώς τίτλου του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή  του ADR Group (ΑDR Group Accredited Mediator Certificate), και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν και τον τίτλο του INADR (International Academy of Dispute Resolution), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας διαμεσολαβήσεων στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές του Ι.Κ.Δ.Θ. θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συνέχεια στις εξετάσεις του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010, ώστε να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές κατά το άρθρο 7 του ιδίου νόμου.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. απευθύνεται α) σε δικηγόρους (ανεξαρτήτως Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκουν) και β) σε μη δικηγόρους (μόνο για διαμεσολαβήσεις σε διασυνοριακές διαφορές κατά την έννοια του άρθρου 4 Ν. 3898/2010) αποφοίτους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή, υπό προϋποθέσεις, της αλλοδαπής.
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη και ενιαία σειρά προτεραιότητας για δικηγόρους και μη δικηγόρους. Τα δίδακτρα για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές, ανέρχονται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) Ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ. (www.dsth.gr) από την Τρίτη 2 Απριλίου 2013.
 
Το Ι.Κ.Δ.Θ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100). Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στους πιστοποιημένους χώρους του κτιρίου του Δ.Σ.Θ., Τσιμισκή 103, είσοδος από την οδό Ισαύρων).

Σχόλια