ΔΣΘ: Ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας του δικτύου παροχής συνδρομής στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό

0

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869 /2010 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.»

Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  με την Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την συμμετοχή στην δράση «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869 /2010 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», καλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν προσφέροντας  υπηρεσίες συνδρομής στην επιδίωξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού σε οφειλέτες Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ με αριθμ. 1.3120/οικ 3.630/9-3-2011 (ΦΕΚ τεύχος β΄ αρ. φυλ. 372/9.3.2011), να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση μέχρι την 28-04-2011, στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης(αρ. γρ, 7,8).
    Σας αποστέλλουμε σχετικά το με Αρ. Πρωτ. Οικ.2890/10-03-2011 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Καταναλωτή.  
 

Σχόλια