ΔΣΘ: Πανελλαδική αποχή δικηγόρων στις 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2013

0

Η Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος στην από 4.9.2013 συνεδρίασή της αποφάσισε την:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη κατάργηση των ελαχίστων
αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα, την αλλαγή των
ποσοστών των εισφορών των κρατήσεων μέσω των τετραπλοτύπων
γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και δικηγορικών Συλλόγων σε ποσά και την κατάσταση στη Δικαιοσύνη.

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

Σχόλια