ΔΣΘ: Πρόγραμμα σεμιναριών ασκούμενων Ά εξεταστικής περιόδου 2011

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα διεξαχθούν   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ   στους εξής κλάδους δικαίου:

Δευτέρα            23.05.2011        ώρα 19.00 – 21.00       
Εμπορικό Δίκαιο        (Εισηγητές: Νικ. Τσιάντος – Αργ. Αργυριάδης )
Τρίτη                24.05.2011        ώρα 19.00 – 21.00       
Αστικό Δίκαιο            (Εισηγητές:  Χρήστος Βάρδας  – Αικ. Γκαγκάλη)
Τετάρτη            25.05.2011     ώρα 19.00 – 21.00       
Πολιτική Δικονομία        (Εισηγητές:Γεωργία Βελιτζέλου–Π. Χατζηκαλλινικίδης)
Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος: (Νικόλαος Βαλεργάκης )
Πέμπτη            26.05.2011        ώρα 19.00 – 21.00       
Ποινικό Δίκαιο        (Εισηγητές:  Αλ. Μαύρου – Νικ. Χατζηνικολάου)
Παρασκευή             27.05.2011        ώρα 19.00 – 21.00       
Ποινική Δικονομία        (Εισηγητές: Γ.Παναγοπούλου – Αθ.Ζαχαριάδης)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Τα σεμινάρια  θα πραγματοποιηθούν στον 3ο όροφο του κτιρίου του Δικηγορικού Συλλόγου στη Διαγώνιο (Τσιμισκή 103 – Βύρωνος).

Σχόλια