ΔΣΑ: Άδειες κατά την διάρκεια της αποχής 11.1.2012 έως και 13.1.2012

0

Κατά το διάστημα της αποχής από την Τετάρτη 11.1.2012 έως και την Παρασκευή 13.1.2012, άδειες θα δίνονται στις εξής περιπτώσεις :

1) Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2) Παραγραφές
3) Προθεσμίες
4) Αναστολές πλειστηριασμών, προσωρινές διαταγές κ.λπ.

Η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη – αντίκρουση επιτρέπεται χωρίς άδεια (237 ΚΠολΔ)
Στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο το κλείσιμο των φακέλων παρατείνεται για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα που θα έκλεινε ο φάκελος, πλην των ασφαλιστικών μέτρων.
Στο Εφετείο το κλείσιμο των φακέλων παρατείνεται μία εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της αποχής.
 

Σχόλια