ΔΣΑ: Αίτηση Ακύρωσης κατά των πράξεων καθορισμού των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών

0

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, διά των Προέδρων τους κ.κ. Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου και Χρήστου Σπίρτζη, προσέφυγαν την 10-2-2012 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση των διοικητικών πράξεων καθορισμού των καταβλητέων για το έτος 2011 ασφαλιστικών εισφορών, μέσω των οποίων θεσπίζονται αυξημένα ποσά για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (ΤΑΝ και ΤΣΜΕΔΕ).

Μέσω της υποβληθείσας αίτησης ακύρωσης καταδεικνύονται οι πολλαπλές πλημμέλειες των προσβαλλόμενων πράξεων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των ασφαλισμένων των ως άνω ταμείων, κατά πλήρη αντίθεση προς το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και αφού προηγήθηκε σειρά νομοθετικών παρεκβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με το ν. 3986/2011 επήλθε αύξηση των ποσών των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, καθιερώθηκε εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ, ενώ επιπλέον θεσμοθετήθηκε (εκ των υστέρων μάλιστα αναδρομικά) η ανά τριετία υποχρεωτική μετάταξη των ασφαλισμένων στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία.

Οι επιστημονικοί μας κλάδοι, με βαθιά πίστη στην ανεξαρτησία των θεσμών, προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη και επιδιώκουν την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, η πρόδηλη παρανομία των οποίων προσβάλλει βάναυσα το κράτος δικαίου, καταλύοντας παράλληλα κάθε έννοια κοινωνικού κράτους και κοινωνικής δικαιοσύνης.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

 

 

 

Σχόλια