ΔΣΑ: Αλλαγή δικηγόρου κατά τη διάρκεια της άσκησης

0

Οι ασκούμενοι που αλλάζουν δικηγόρο στον οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Ασκουμένων αίτηση και τις δύο σχετικές βεβαιώσεις δικηγόρων, του δικηγόρου από τον οποίο διακόπτουν και του δικηγόρου στον οποίο ξεκινούν, που θα βεβαιώνουν διακοπή και έναρξη της άσκησής τους αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής άσκησης από τον πρώτο δικηγόρο και έναρξης άσκησης στον επόμενο δικηγόρο δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα πέντε (15) ημέρες και η υποβολή της αίτησης και των δύο σχετικών βεβαιώσεων των δικηγόρων στο Τμήμα Ασκουμένων πρέπει να γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έναρξη στο δεύτερο δικηγόρο.

 

Σχόλια