ΔΣΑ: Ανακοίνωση για τις γραπτές εξετάσεις ασκουμένων δικηγόρων

0

Οι γραπτές εξετάσεις των ασκουμένων δικηγόρων της Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2013, θα γίνουν στις 20 και 21

Απριλίου 2013, στη ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (οδός Μασσαλίας 4, πεζόδρομος).

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 5/4/2013.
 

Σχόλια