ΔΣΑ: Ανακοίνωση Προέδρου Δ.Σ.Α. για τα Σεμινάρια Εισαγωγής στη Διαμεσολάβηση

0

Λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για τα Σεμινάρια Εισαγωγής στη Διαμεσολάβηση που παρουσιάζει ο συνάδελφος κ. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ, επισημαίνεται ότι τα σεμινάρια είναι ΑΥΤΟΤΕΛΗ και θα συνεχισθούν και μετά το πέρας των μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2011. Θα έχουν, επομένως, την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες συνάδελφοι.
Σας επισημαίνουμε ότι επειδή επιδιώκεται το μεγαλύτερο δυνατό δικό σας όφελος και η διασφάλιση υψηλών συνθηκών παρακολούθησης και συμμετοχής, τα Σεμινάρια αυτά είναι οργανωμένα κατά τα πρότυπα αντιστοίχων παρουσιάσεων του Εξωτερικού και γίνονται σε ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ -κάθε φορά- τμήματα (30μελή). Για το λόγο αυτό, η τήρηση των καταστάσεων συμμετοχής θα είναι ΑΥΣΤΗΡΗ και ΔΕΝ θα επιτρέπεται η είσοδος σε πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές.
Οι Συνάδελφοι που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν συμμετοχή, θα έχουν την ευχέρεια να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα πολλά νέα τμήματα που θα ακολουθήσουν.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση τον Σεπτέμβριο 2011 στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, με τις νέες ημερομηνίες των σεμιναρίων για την δήλωση συμμετοχής Σας .

Σχόλια