ΔΣΑ: Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου για τα συναινετικά διαζύγια

0

Στάση Εργασίας αύριο 18/5/2011
από 11.30΄μέχρι πέρατος ωραρίου

 

Σχόλια