ΔΣΑ: Ανακοίνωση υποθηκοφυλακείου Αθηνών

0

To υποθηκοφυλακείο Αθηνών σας ενημερώνει ότι λειτουργεί πιλοτικά εφαρμογή η οποία ενημερώνει το συναλλασόμενο κοινό για την διεκπαιρέωση των καταθέσεων των συμβολαίων και των εγγράφων

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι :
http://www.ypothath.gr

Σχόλια