ΔΣΑ: Αποδοχή αιτήματος ΔΣΑ και ΕΑΝΔΑ από ΟΑΣΑ για λεωφορειακή διασύνδεση των Δικαστηρίων

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουν τα μέλη τους ότι έγιναν σήμερα αποδέκτες του υπ’ αριθμ. πρωτ. 28 ΠΡ. ΔΣ – 8/2/2013 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακού Έργου του ΟΑΣΑ, που επισυνάπτεται στην παρούσα, και με το οποίο μας γνωστοποιείται η πρόθεση του ΟΑΣΑ να υλοποιήσει το αίτημά μας για θέσπιση συγκοινωνιακής γραμμής διασύνδεσης των χώρων των δικαστηρίων (Διοικητικών Δικαστηρίων, Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών) προκειμένου να εξυπηρετούνται οι καθημερινές μετακινήσεις των συναδέλφων.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΑΝΔΑ, η οποία ήδη από το Νοέμβριο του 2012 πραγματοποίησε συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ μεταφέροντας το ως άνω αίτημα και ασκώντας συνεχείς πιέσεις, και υποστηρίχθηκε ανάλογα και με σχετικό έγγραφο του ΔΣΑ, με απώτερο στόχο τη σημαντική διευκόλυνση και αποφόρτιση της καθημερινότητας των συναδέλφων, ιδίως των νέων, που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της δυσμενούς συγκυρίας, πληττόμενοι κυρίως οικονομικά.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών εκφράζουν αφενός μεν την απόλυτη ικανοποίησή για την εν λόγω σημαντική εξέλιξη αφετέρου δε τις ευχαριστίες τους προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΣΑ για την ανταπόκρισή τους στο υποβληθέν αίτημα και ευελπιστούν στην άμεση υλοποίησή του, σε πιλοτική – καταρχάς – βάση, ώστε να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα και εν συνεχεία να μονιμοποιηθεί η συγκοινωνιακή γραμμή. Για την έναρξη λειτουργίας της σχετικής λεωφορειακής γραμμής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΟΑΣΑ, όπως αυτές αναμένεται να μας κοινοποιηθούν.

Παράλληλα, ΔΣΑ και ΕΑΝΔΑ δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται, αξιοποιώντας και υλοποιώντας – στο μέτρο των δυνάμεών τους – ιδέες και προτάσεις που δύνανται να συμβάλουν στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των συναδέλφων.

 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΑ                                                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΝΔΑ

Σχόλια