ΔΣΑ: Απόφαση Δ.Σ. για τις περικοπές των αποδοχών των Δικαστικών λειτουργών

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, κατά τη συνεδρίαση της 20-9-2012, προέβη σε συνεκτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της Δικαιοσύνης, εξ αφορμής και των διαρκώς προωθούμενων κυβερνητικών μέτρων «μνημονιακής» προέλευσης.
 
Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνει τη στήριξη του στα αιτήματα των Δικαστικών λειτουργών της χώρας για την αποφυγή περαιτέρω περικοπών στις αποδοχές τους και επισημαίνει την αναγκαιότητα της προσεκτικής μισθολογικής μεταχείρισης των τελευταίων – για προφανείς λόγους και με τρόπο αντάξιο του λειτουργήματος που επιτελούν, πολλώ δε μάλλον ενόψει και της ρητής συνταγματικής αναγνώρισης και κατοχύρωσής της διά του άρθρου 88 του Συντάγματος. Η αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης με κριτήρια αμιγώς οικονομικά και πάνω στη βάση ευκαιριακών λογικών και αδιέξοδων πολιτικών αποσπασματικού χαρακτήρα υποβαθμίζει τη λειτουργία του θεσμού και παραβλέπει πλήρως την ιδιότητα της ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης των Δικαστικών λειτουργών ως εχέγγυου σύμφωνης με τους νόμους εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
 
Το δικηγορικό σώμα διακηρύσσει την πρόθεσή του να συμβάλλει με όλους τους συναρμόδιους φορείς στην προσπάθεια αναμόρφωσης της Δικαιοσύνης ως θεσμού, προς όφελος των δικαιωμάτων των πολιτών που προσφεύγουν στα Δικαστήρια και, δυστυχώς, πλήττονται από τις χρόνιες δυσλειτουργίες του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης. Κυριότερο στόχο μας εξακολουθεί να αποτελεί η εξάλειψη του συστημικού προβλήματος της καθυστέρησης στην απονομή της Δικαιοσύνης, για το οποίο επιβάλλεται να εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους., με ρεαλισμό, αποφασιστικότητα και ειλικρινή βούληση προσφοράς.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                             
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

Σχόλια