ΔΣΑ: ΑΠΟΧΗ των Δικηγόρων της Αθήνας 11/1 έως και 13/1 2012

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 10ης/1/2012 αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 11, Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012, διατρανώνοντας την έντονη αντίθεση του δικηγορικού σώματος στις προωθούμενες – εν κρυπτώ και κατά τρόπο αιφνιδιαστικό – νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν αφενός μεν στη θέσπιση αντικειμενικών φορολογικών τεκμηρίων, δίχως να έχει προηγηθεί η απαραίτητη διαβούλευση με κάθε αρμόδιο θεσμικό παράγοντα, πολλώ δε μάλλον με τις θιγόμενες επαγγελματικές ομάδες, ρυθμίσεις μάλιστα οι οποίες κινούνται στα όρια της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνταγματικής νομιμότητας, αφετέρου δε στην επίσης κατά τρόπο αιφνιδιαστικό και δήθεν κατεπείγον μεταρρύθμιση του τρόπου ίδρυσης και λειτουργίας δικηγορικών εταιριών. Επισημαίνουμε εκ νέου την έντονη αντίθεσή μας και στην ήδη επελθούσα αιφνιδιαστική αύξηση των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, κατά τρόπο που πλήττει σημαντικά τους συναδέλφους (κυρίως τους νέους, οι οποίοι χρήζουν ειδικής και προσεκτικής μεταχείρισης από το νομοθέτη και, πιο συγκεκριμένα, εξαίρεσης από τις εν λόγω αυξήσεις), ειδικά σε μια περίοδο ραγδαίας συρρίκνωσης της δικηγορικής ύλης και, κατά συνέπεια των εισοδημάτων τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια