ΔΣΑ: Αποχή Δικηγόρων Αθηνών στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου

0

Κατόπιν της από 4-9-2013 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή του στις 10-9-2013, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρες στις οποίες αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, διεκδικώντας:

– να επανέλθει η υποχρεωτική παράσταση Δικηγόρου στα συμβόλαια

– να επανακατοχυρωθεί το δικαίωμα σε ελάχιστη αμοιβή για τους έμμισθους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα, όπως προβλέπεται για τους έμμισθους Δικηγόρους του δημοσίου τομέα, και

– να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα ποσοστιαίου υπολογισμού των κρατήσεων μέσω των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής

Επιπλέον, καταγγέλλουμε τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Δικαιοσύνη και ζητάμε από την Ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει επιτέλους σε υλοποίηση των προτάσεων του δικηγορικού σώματος, προτού το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης καταρρεύσει ολοκληρωτικά.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σημείωση

– Άδειες κατά τη διάρκεια της αποχής θα δίνονται αποκλειστικά και μόνο εφόσον συντρέχει περίπτωση:

1.Συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης
2.Παραγραφής
3.Λήξης προθεσμίας
4.Αναστολής πλειστηριασμών
5.Αίτησης προσωρινής διαταγής
– Δεν απαιτείται άδεια για την κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης-αντίκρουσης (ΚΠολΔ 237)

– Επιτρέπεται χωρίς άδεια η παράσταση για την υποβολή αιτήματος αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης, υπό τον όρο της έγκαιρης ενημέρωσης του συναδέλφου της αντίδικης πλευράς.

Σχόλια