ΔΣΑ: Αποχή Δικηγόρων της Αθήνας στις 20 Φεβρουαρίου – Απόφαση Δ.Σ.

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. κατά τη συνεδρίασή του στις 13-2-2013 αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα της προκηρυχθείσας γενικής απεργίας, ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο από τις υιοθετούμενες οικονομικές πολιτικές Ελληνικό λαό, επισημαίνοντας τον κοινωνικά άδικο και αποσπασματικό τους χαρακτήρα, ο οποίος μάλιστα επιτείνει τα δημοσιονομικά αδιέξοδα και καταδικάζει το μέλλον των εργαζόμενων, ιδίως δε των νέων ανθρώπων, που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της δυσμενούς συγκυρίας.

Το δικηγορικό σώμα, ενεργώντας στα πλαίσια του νομοθετικά αναγνωρισμένου θεσμικού του ρόλου, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την παρατηρούμενη δίχως τέλος φαλκίδευση των δικαιωμάτων του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος πλήττεται – κατά τρόπο πρωτοφανή στον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του – μέσω περικοπών που απομειώνουν τα εισοδήματά του και πλήττουν πλήθος δικαιωμάτων του.

Επισημαίνεται ότι άδεια θα δίδεται στις εξής περιπτώσεις :

    Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
    Παραγραφές
    Προθεσμίες
    Αναστολές πλειστηριασμών, προσωρινές διαταγές 

Η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη – αντίκρουση  επιτρέπονται χωρίς άδεια (237 ΚΠολΔ), με την επιφύλαξη της λειτουργίας των γραμματειών ενόψει της απεργίας που έχει προκηρυχθεί στο δημόσιο τομέα.

Επιτρέπεται άνευ άδειας η παράσταση για την υποβολή αιτήματος αναβολής της υπόθεσης, υπό τον όρο της έγκαιρης ενημέρωσης του συναδέλφου της αντίδικης πλευράς.

Στο Πρωτοδικείο, στο Ειρηνοδικείο και στο Εφετείο το κλείσιμο των φακέλων παρατείνεται για μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την αποχή.

Σχόλια