ΔΣΑ: Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων με χρηματικό ένταλμα

0

Από σήμερα 11/5/2012 η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνεται με την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

στην οδό Κατεχάκη 56 τηλ. 2106987704, 727, 729.