ΔΣΑ: ‘Aρχισε στο Δ.Σ.A. η διανομή του εντύπου με οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης και άλλα φορολογικά θέματα.

0

Τις οδηγίες μπορείτε επίσης να δείτε και να τυπώσετε από το site του Δ.Σ.Α. dsa.gr (πεδίο Οικονομικά ) και dsanet.gr

Σχόλια