ΔΣΑ: Βεβαιώσεις παρακολούθησης στο σεμινάριο Ασκουμένων Δικηγόρων

0

Τμήμα Νομικής, Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Όσοι συνάδερφοι προσήλθαν στο σεμινάριο Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης σε δύο τουλάχιστον εισηγήσεις από τις τρεις που πραγματοποιήθηκαν και είχαν συμπληρώσει το όνομά τους στις σχετικές καταστάσεις, παρακαλούνται να δηλώσουν εάν επιθυμούν βεβαίωση παρακολούθησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Προέδρου του ΔΣΑ (proedros@dsa.gr), από τη Δευτέρα 4.7.2011 έως την Τετάρτη 6.7.2011
 

Σχόλια