ΔΣΑ: Ψήφισμα Δ.Σ. για το θάνατο του Χρήστου Καλαντζάκου

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α., μετά την αναγγελία του θανάτου του επιτίμου μέλους του Χρήστου Καλαντζάκου, αποφάσισε:
1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην κόρη του κα Ιωάννα Καλαντζάκου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.Α., καθώς επίσης και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.
2. Να παρασταθούν τα μέλη του Δ.Σ. στην κηδεία του και να εκφωνήσει επικήδειο ο Πρόεδρος.
3. Να αποσταλεί στεφάνι εκ μέρους του Δ.Σ.Α.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στο Νομικό Βήμα και στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣΔ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ              ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

Σχόλια