ΔΣΑ: Ψήφισμα Ολομέλειας για τις Εκδηλώσεις Βίας

0

Η ελληνική κοινωνία – εν μέσω μιας κρίσης πρωτόγνωρης, η οποία έχει πλέον εκφύγει των ορίων του αρχικού χαρακτήρα της ως αμιγώς δημοσιονομικής και έχει μετατραπεί σε ζήτημα θεσμικό και βαθύτατα συστημικό – συγκλονίζεται σχεδόν καθημερινά από εκδηλώσεις βίας που εξωτερικεύουν μία πρωτοφανή και επικίνδυνη για το δημοκρατικό μας πολίτευμα απαξίωση προς το κράτος δικαίου, την υπόσταση, τις λειτουργίες και τις διαχρονικές κατακτήσεις αυτού.

Το δικηγορικό σώμα της χώρας, σεβόμενο τον κατοχυρωμένο από το νομοθέτη θεσμικό του ρόλο ο οποίος τον έχει αναδείξει και καταξιώσει στη συνείδηση του μέσου πολίτη σε θεματοφύλακα θεσμών και υπερασπιστή δικαιωμάτων, δίχως φυσικά να εισέρχεται σε θέματα αμιγώς πολιτικά και με απόλυτο σεβασμό της λαϊκής ετυμηγορίας, επισημαίνει τις λοξοδρομήσεις που συνεπάγεται η χρήση βίας, απ´ όπου κι αν πρόερχεται, καθώς συντελεί στην αποσταθεροποίηση της κοινωνίας και στην πρόκληση και επίταση άκρως αποπροσανατολιστικών κοινωνικών εντάσεων.

Μόνο θλιβερό μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η υγιής αντιπαράθεση ιδεολογιών τείνει πλέον να υποκατασταθεί από συντονισμένες και επανειλημμένες αυθαίρετες παρεμβάσεις, που επιχειρούν να αποκρύψουν ένα εμφανέστατο έλλειμμα ιδεολογίας και μια πλήρη απαξίωση προς τα προστατευόμενα από την Πολιτεία έννομα αγαθά, συντελώντας στην εν τοις πράγμασι εγκαθίδρυση ένος εμφυλιοπολεμικού κλίματος.

Η Δικαιοσύνη και η επίσημη Πολιτεία καλούνται να στηλιτεύσουν άμεσα, έμπρακτα και αποτελεσματικά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και εν γένει νομοθετικό πλαίσιο, κάθε είδους έκνομες συμπεριφορές απ´ όπου και αν προέρχονται, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση του συναισθήματος ασφάλειας και δικαίου, με απώτερο στόχο την αποφυγή εκτροπών που πλήττουν την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Στο ίδιο πλαίσιο οφείλει και κάθε δημοκρατικός πολίτης – μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών και διά μέσου των δημόσιων δράσεων και τοποθετήσεών του – να συμβάλλει, στο μέτρο των δυνάμεών του, στην περιφρούρηση διαχρονικών και πανανθρώπινων κατακτήσεων, που απειλούνται από τη δράση κάθε ακραίας ομάδας, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

.

Σχόλια