ΔΣΑ: Διανομή μερίσματος Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων

0

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διανομή μερίσματος Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων

Από την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014, αρχίζει η διανομή του μερίσματος του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων.

Το προς διανομή ποσό ανέρχεται σε 636.526,60 ευρώ.

Με βάση την πρόβλεψη προηγούμενων διανομών, υπολογίζεται ότι θα κατατεθούν περίπου 3.800 αιτήσεις δικαιούχων. Ετσι, το μεικτό ποσό του μερίσματος που αναλογεί σε κάθε νέο Δικηγόρο, ανέρχεται σε 167,50 ευρώ.

Μετά την αφαίρεση του φόρου 15%(Ν.3943/2011, άρθρο 20 παρ.7γ), ήτοι 25,12 ευρώ, το καθαρό ποσό που προκύπτει είναι 142,38 ευρώ.

Το ποσό που τελικώς θα διανεμηθεί  σε κάθε δικαιούχο νέο Δικηγόρο, ανέρχεται στα 140 ευρώ.

Σχόλια