ΔΣΑ: Δήλωση του Προέδρου, σχετικά με το δήθεν άνοιγμα του Δικηγορικού Λειτουργήματος

0

Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ανάγεται στην οργάνωση της απονομής της δικαιοσύνης και στην εμπέδωση της έννομης τάξεως, με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό, η μεν είσοδος στο δικηγορικό σώμα ακολουθεί το πρότυπο της εισόδου σε δημόσια υπηρεσία (διαγωνισμός, ορκωμοσία, προαγωγή), η δε άσκηση της δικηγορίας διέπεται από ειδικούς κανόνες (ασυμβίβαστα, πειθαρχική ευθύνη, εκπτώσεις, αμοιβές).

Ο χαρακτήρας δημοσίου λειτουργήματος, που αναγνωρίζεται στο δικηγορικό επάγγελμα, απορρέει από την απευθείας σύνδεσή του με το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, δηλαδή μιας από τις τρεις θεμελιώδεις, κατά το άρθρο 26 του Συντάγματος, κρατικές λειτουργίες.

Ο Κώδικας περί Δικηγόρων καθιδρύει αυστηρά ασυμβίβαστες με το δικηγορικό λειτούργημα δραστηριότητες, όπως οι εμπορικές, επιβάλλει, σε περίπτωση παραβάσεως, πειθαρχικές κυρώσεις και αναστολή του λειτουργήματος για όλη τη διάρκεια της ασκήσεως δραστηριότητας ασυμβίβαστης με το δικηγορικό λειτούργημα και, εν γένει, ρυθμίζει την επαγγελματική λειτουργία του Δικηγόρου με έμφαση στον χαρακτήρα των καθηκόντων του ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης μάλλον παρά στον χαρακτήρα της δικηγορικής δραστηριότητας ως καθαρώς βιοποριστικής/οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, ο νομοθέτης θέλησε τον Δικηγόρο συμπράττοντα λειτουργό της Δικαιοσύνης και απέκλεισε τον δικηγόρο έμπορο ή επιχειρηματία, με ρητές και σαφείς σχετικές νομοθετικές, αλλά και συνταγματικές αναφορές.

Όπως συνάγεται εκ των ανωτέρω, η άσκηση της δικηγορίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια αμιγής οικονομική δραστηριότητα, κρινομένη με μέτρα και σταθμά συναλλακτικών σχέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η επίκληση επιχειρημάτων δήθεν «ανοίγματος» του επαγγέλματος, που λειτουργούν ισοπεδωτικά και παραγνωρίζουν την ιδιαίτερη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος και την αυξημένη κατοχύρωσή του δεν παρίσταται καθόλου πειστική και απέχει πόρρω από τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων, που διαπιστώνονται στον Κλάδο υπό την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλογισθεί τις ευθύνες της απέναντι στο Δημοκρατικό μας Πολίτευμα και στον Έλληνα πολίτη και να θέσει τέλος στις έξωθεν παρεμβάσεις που βάλλουν κατά των θεσμών, προσβάλλουν τον ίδιο τον πυρήνα της απονομής της Δικαιοσύνης και στόχο έχουν την υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας μας.

Οι Δικηγόροι της Ελλάδος είναι αποφασισμένοι να αγωνισθούν για τη διασφάλιση όχι των δικών τους κεκτημένων – όπως εσφαλμένα κάποιοι θα υποστηρίξουν – αλλά των κεκτημένων του ίδιου του Ελληνικού λαού.

Σχόλια