ΔΣΑ: Εφετείο Αθηνών – Τμήμα Καθαρογραφής Πολιτικών Αποφάσεων

0

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το Αρχείο του Τμήματος Καθαρογραφής Πολιτικών Αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, το Δικαστήριο θα προχωρήσει άμεσα σε αναδιάρθρωση του εν λόγω Τμήματος, οπότε, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με εξαίρεση τις επείγουσες περιπτώσεις, δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων τις Παρασκευές – αρχής γενομένης από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 –, προκειμένου οι αρμόδιοι δικαστικοί υπάλληλοι να εκτελέσουν απρόσκοπτα την κατά τα ανωτέρω εργασία.
 

Από το Γραφείο Τύπου

Σχόλια