ΔΣΑ: Εκδήλωση με θέμα «Η φορολογία στις μέρες μας»,

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στα πλαίσια της επιστημονικής και κοινωνικής του δράσης και προς τον σκοπό της καλλιέργειας του Επιστημονικού διαλόγου και της ενημέρωσης τόσο των Μελών του, όσο και των πολιτών, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Η φορολογία στις μέρες μας», που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Α. (Ακαδημίας 60). Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως:

 Ο Δ.Σ.Α. καλεί τα Μέλη του, τους λοιπούς Συναδέλφους και τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Εκδήλωση, δεσμευόμενος ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και διαθέτει την ετοιμότητα και την υποδομή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες, που θα συμβάλουν στον εξορθολογισμό της επιβολής των φορολογικών βαρών στη Χώρα μας.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης