ΔΣΑ: Εμφανίσεις των Δικαστικών Αντιπροσώπων ενώπιον του Εισαγγελέα

0

Εμφανίσεις των Δικαστικών Αντιπροσώπων ενώπιον του Εισαγγελέα

στο κτιριο 16 ισογειο

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-5-2014 ΩΡΑ 08.00π.μ. έως 20.00 μ.μ.

ΚΑΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24-5-2014 ΩΡΑ 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.

 

 

ΑΘΗΝΑ 22-5-2014