ΔΣΑ: έναρξη διανομής ημερολογίου

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το ημερολόγιο τωνετών 2012 – 2016 θα αρχίσει να διανέμεται από σήμερα Πέμπτη 24/11/2011 (08.00-14.30) στο γραφείο των Επιμελητών – Αρχείο (1ος όροφος).Τα ημερολόγια για άλλους συναδέλφους θα παραδίδονται κατόπιν εξουσιοδότησης με σφραγίδακαι υπογραφή

Σχόλια