ΔΣΑ: Επείγουσα ανακοίνωση αναφορικά με την είσπραξη των αποζημιώσεων των δικαστικών αντιπροσώπων από τις κατα τόπους ΔΟΥ

0

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής κατά τις πρόσφατες Βουλευτικές εκλογές ότι σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών απευθυνόμενη προς όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της χώρας – η καταβολή των ποσών των αποζημιώσεων θα πραγματοποιείται μέχρι αύριο, Πέμπτη 10 Μαΐου 2012, με τη συνήθη μέχρι σήμερα και γνωστή σε όλους διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα που παραθέτουμε κατωτέρω, από την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 η διαδικασία καταβολής των οφειλόμενων αποζημιώσεων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα εκδιδόμενα από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού ελέγχου.

Κατόπιν τούτου, συνιστούμε στους συναδέλφους – προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας εξαιτίας των προαναφερθεισών πρόσθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών – να φροντίσουν για την είσπραξη των αποζημιώσεών τους από τις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ το αργότερο μέχρι και αύριο, Πέμπτη 10 Μαΐου 2012.

 Για να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, πατήστε εδώ