ΔΣΑ: Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου προς τον υπ. Οικονομικών αναφορικά με τις αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων

0

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Γιάννης Αδαμόπουλος απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Ζανιά την ακόλουθη επιστολή, ζητώντας να διευκρινιστεί ποιο ακριβώς καθεστώς είσπραξης των καταβλητέων αποζημιώσεων σε όσους ασκήσουν καθήκοντα Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής κατά τις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές πρόκειται να ισχύσει, με παράλληλη αποσαφήνιση των λεπτομερειών αυτού και του χρονικού ορίζοντα εφαρμογής του, έτσι ώστε να τεθούν εγκαίρως υπόψη όλων των συναδέλφων και να αρθούν οι σχετικές αμφισβητήσεις που αναπόφευκτα έχουν ανακύψει εσχάτως.

Παράλληλα, ζήτησε εκ νέου την επανεξέταση του σχετικού ζητήματος προκειμένου να αποφορτιστούν οι συνάδελφοι από περιττές και παντελώς άσκοπες γραφειοκρατικού τύπου διαδικασίες και επεσήμανε την αναγκαιότητα η κοινή Υπουργική απόφαση περί καθορισμού του ύψους των καταβλητέων αποζημιώσεων να έχει περιεχόμενο το οποίο θα κατοχυρώνει αξιοπρεπείς αποζημιώσεις, μακριά από φορολογικές λογικές εισπρακτικού χαρακτήρα.

Από Το Γραφείο Τύπου

Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου προς τον υπ. Οικονομικών