ΔΣΑ: Επιχειρούμενος περιορισμός της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου-Αντίδραση Προέδρου

0

Ένα μόλις έτος μετά από την απόσυρση της διάταξης βάσει της οποίας

α) καταργούταν παντελώς και για όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου η υποχρέωσή του να καταβάλλει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης και β) εισαγόταν πλαφόν στην αποζημίωση που αυτό θα όφειλε να καταβάλλει για τις λοιπές αξιώσεις του παθόντα ενώ στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρίας ή πτώχευσης αυτής το ανώτατο όριο της αποζημίωσης περιοριζόταν σε 100.000 ευρώ και προβλεπόταν ποσόστωση ανάλογα µε το ύψος της ζημίας, απόσυρση η οποία ενείχε ομολογία εσφαλμένου σχεδιασμού της σχετικής ρύθμισης, το Υπουργείο Οικονομικών, κατά τρόπο πλήρως ακατανόητο και αιφνιδιαστικό, επανέρχεται καταθέτοντας (και μάλιστα με τροπολογία, σε νομοσχέδιο που ουδεμία σχέση έχει με την εν λόγω διάταξη) νέα ρύθμιση που νοθεύει πρωτοφανώς το δίκαιο που διέπει την αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα και θέτει σε μείζονα διακινδύνευση τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Είναι πλέον προφανής η εμμονή ορισμένων στην -πάση θυσία – προώθηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, που επιχειρείται να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα και ύπουλα προκειμένου να αποφευχθούν οι εύλογες και τεκμηριωμένες αντιδράσεις του νομικού κόσμου της χώρας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών:

Εκφράζει την εντονότατη αντίδρασή του στην εκ νέου επιχειρούμενη νόθευση των δικαιωμάτων των πολιτών, η οποία επιχειρείται εξαιτίας της απροθυμίας της πολιτικής ηγεσίας του τόπου να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των ασφαλιστικών εταιριών και να συμβάλλει στην εξυγίανση του κλάδου, καταλήγοντας να υποθάλπει εν τοις πράγμασι οικονομικές ατασθαλίες και λοιπές παραβατικές συμπεριφορές συγκεκριμένων προσώπων που λυμαίνονται το χώρο της ασφάλισης.

Επισημαίνει πως ο θεσμός του Επικουρικού Κεφαλαίου αποτελεί μία ισχυρότατη κατάκτηση του δικαιικού μας συστήματος, η οποία θεσπίστηκε με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των ζημιωθέντων-παθόντων από ατυχήματα που προκαλούνται από ανασφάλιστα οχήματα. Κατά συνέπεια, κάθε ενδεχόμενη μείωση της σχετικής προς αποζημίωση ευθύνης του, ιδίως δε ο αποκλεισμός της υποχρέωσής του προς αποζημίωση για ψυχική οδύνη, αναμένεται – κατά πλήρη βεβαιότητα – να πλήξει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και κλονισμό της ασφάλειας των συναλλαγών και του δικαίου, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία ο νομοθέτης σπεύδει – κατά τρόπο πρωτοφανή – να επεκτείνει την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων και σε εκκρεμείς δίκες επί των οποίων δεν θα έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις μέχρι τη δημοσίευση της εν λόγω νομοθετικής αλλαγής.

Καλεί άμεσα τον αρμόδιο Υπουργό να αποσύρει τη σχετική ρύθμιση, αναλογιζόμενος τις συνέπειες που αναμένεται να έχει η θέσπισή της, αναφορικά με τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων που θα αδυνατούν να καλύψουν τη ζημία τους, καταδικαζόμενα στην ανέχεια και στην οικονομική εξαθλίωση κατά τρόπο κοινωνικά ανάλγητο και απάνθρωπο.

Ζητά για ακόμα μια φορά από την πολιτεία να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα του Επικουρικού Κεφαλαίου µε την οικονομική ενδυνάμωσή του και µε την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στην ασφαλιστική αγορά και όχι µε τη μετακύλιση των προβλημάτων στους Έλληνες πολίτες, παθόντες ή ασφαλισμένους.

Το δικηγορικό σώμα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και αναμένει από τους θεσμικά αρμόδιους να τις μελετήσουν και να τις επεξεργαστούν, παραμερίζοντας τις εμμονές τους που οδηγούν σε απαξίωση των θεσμών, η οποία καταδεικνύεται από την προχειρότητα, την εφαλμένη στόχευση και την απαράδεκτη πορεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Η αντιμετώπιση κάθε ζητήματος με κριτήρια λογιστικά και αποκλειστικά εισπρακτικού χαρακτήρα τείνει να γίνει τελευταία κανόνας στη χώρα μας. Ο παραμερισμός των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιμέρους υπόθεσης, η πλήρης αδιαφορία για τις κατακτήσεις του δικαιικού μας συστήματος και της έννομης τάξης και η καταστρατήγηση βασικών κανόνων της λογικής, οδηγούν πλέον στην υπέρβαση των ορίων της ανοχής μας ως πολιτών και, ιδίως, νομικών, που δεν μπορούν να παραμένουν αδιάφοροι μπροστά στο τέλμα στο οποίο βλέπουμε να οδηγούν – συστηματικά πλέον – οι αδιέξοδες πολιτικές. Εν προκειμένω, δεν γίνεται λόγος για τη μεταρρύθμιση απλώς και μόνο ενός θεσμού με οικονομικές προεκτάσεις, αλλά για την πλήρη απαξίωση προς το έννομο της υγείας και προς την προσωπικότητα όλων εκείνων που ενδεχομένως να πέσουν θύματα αυτοκινητικών ατυχημάτων, κατά τρόπο που θα στιγματίσει τη ζωή τους, μη υφιστάμενης πλέον της δυνατότητας για αποκατάσταση της νομιμότητας και αποτελεσματική προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων.

Δηλώνουμε αποφασισμένοι να προασπίσουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά τις κατακτήσεις του νομικού μας πολιτισμού και να εμποδίσουμε κάθε προσπάθεια ισοπέδωσής τους, που επιχειρείται στο βωμό των “μνημονιακών” πολιτικών, ενεργώντας προς όφελος της λειτουργίας απονομής της Δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων των πολιτών που προσφεύγουν σε αυτήν. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την απόσυρση της κατάπτυστης αυτής διάταξης που έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο κοινωνικά άδικων και ανάλγητων ρυθμίσεων που πλήττουν αδιακρίτως επιστημονικούς και επαγγελματικούς κλάδους, ευπαθείς ομάδες, κυρίως δε το μέσο πολίτη.

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                            ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ